Почетак
top top

top
top
07.03.2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ MEСТИМА, ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2016. ГОДИНИ

На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (’’Службени гласникРепублике Србије’’ број 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 30. Правилника о критеријумима,начину и другим ... Наставак вести 
21.04.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Обавештење за пореске обвезнике о подношењу захтева за  одлагање плаћања дугованог пореза на рате


Наставак вести15.04.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ ПРИВРЕДНИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

Општина Темерин је буџетом за 2016.годину издвојила 3.000.000,00 динара за субвенционисање камате, код подизања кредита привредних субјеката и предузетника са седиштем на територији Општине Темерин (у вредности до 500.000,00 ... Наставак вести14.04.2016.
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима (’’Службени гласник Републике Србије’’ број 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11), 

Општинска изборна комисија, на 26. седници 13.04.2016. године, донела је13.04.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

ИЗЈАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИИМА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Наставак вести06.04.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

Општина Темерин је буџетом за 2016.годину издвојила 3.500.000,00 динара за субвенционисање камате, код подизања наменских пољопривредних кредита (100.000,00 – 300.000,00 динара), за набавку репроматеријала за сетву, ... Наставак вестиСледећаПоследња


top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top