Почетак
top top

top
top
 
16.11.2017.
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2017. ГОДИНИ

Oбразована је Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2017. години.
13.11.2017.
Одржана промоција нових промотивних филмова општине Темерин

Промоција нових промотивних филмова општине Темерин одржана је 9. новембра 2017. у Културном центру општине Темерин у присуству великог броја званица из привредног сектора, пољопривредног и јавног сектора, из установа и удружења грађана.
Наставак вести03.11.2017.
Закључак о расподели средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање манифестација и пројеката у култури за 2017. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број 129/07 и 83/14-др закон), члана 68. став Статута општине Темерин (’’Службени лист општине Темерин’’, број 6/14 – пречишћен текст и 14/14) и члана 45. став 1. ... Наставак вести25.10.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

Уговором између Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводине и Oпштине Темерин број: 142-451-2059/2017-02 oд 20.04.2017.г.одређена су средства за регресирање трошкова превоза студента за 2017. годину из буџета ... Наставак вести25.10.2017.
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта ЗА УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО- ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН
ОДЕЉЕЊЕ  ЗА УРБАНИЗАМ
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ
БРОЈ: 350-15/2017-04
ДАНА: 18.10.2017.године
Наставак вестиСледећаПоследња


top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top