Почетак
top top

top
top
 
05.12.2019.
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у зони Иланџа

На основу члана члана 99 ст.10 и 12,члана 100 став  1 тачка 4 Закона о планирању и изградњи  (’’Службени гласник Р.С бр.72/09, 81/09исп, 64/10 УС 24/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС 132/14,145/14и 83/18,), члана 11. ... Наставак вести04.12.2019.
Дом здравља добио ново санитетско возило

Локална самоуправа општине Темерин у последњих неколико година труди се да помогне и унапреди пословање Дома здравља у Темерину. Поред низа иновација које је Дом здравља увео и тиме побољшао услуге које пружа, велика пажња посвећује се и набавци ... Наставак вести03.12.2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН,
ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 501-72/2019-04
ДАНА: 02.12.2019. ... Наставак вести25.11.2019.
“16 дана активизма против насиља над женама”

Oбележавајући међународну кампању „16 дана активизма против насиља над женама“, желимо подсетити грађане и грађанке наше заједнице да су женска права људска права и да сви имамо исто право на живот без насиља.

Ипак, свака трећа жена у ... Наставак вести22.11.2019.
САЗИВ 40. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (’’Службени лист општине Темерин“ ... Наставак вестиСледећаПоследња


top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top