Почетак
top top

top
top
 
18.01.2018.
Завршена адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића и Петра Драпшина, у Темерину

     Адаптација уличне расвете започета је 14.11.2017. године , а завршена  13.12.2017. године . Радови су обухватали преглед напојних каблова светиљки, постављање нових лира и монтирање нових ЛЕД светиљки. У Новосадској улици ... Наставак вести17.01.2018.
РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Реконструкција и надоградња пословног простора на постојећем стамбеном објекту и доградња пословног простора – радионичка хала - "ХУЂИК" ПР Темерин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: ... Наставак вести17.01.2018.
РЕШЕЊЕ за ПРОЈЕКАТ Магацин готових браварских позиција, радионица за сечење материјала - „AGROFEROCOOP“ ДОО Темерин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: ... Наставак вести11.01.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН,
ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 501-01/2018-04
ДАНА: 11.01.2018. ... Наставак вести10.01.2018.
ОДЛУКA О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Темерин ( ’’Службени лист општине Темерин’’ број 6/2014-пречишћен текст и 14/2014), Скупштина ... Наставак вестиСледећаПоследња


top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top