Почетак
top top

top
top
19.02.2019.
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини ТЕМЕРИН.
Наставак вести 
22.02.2019.
КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2019. години

На основу члана 32. и члана 44. Закона о црквама и другим верским заједницама („Сл.гласник РС“ број 36/06), члана 68. Статута општине Темерин („Сл.лист општине Темерин“, број 6/2014, 14/2014), члана 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2019. ... Наставак вести22.02.2019.
ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација удружења грађана у 2019. години

На основу члана 38. став 2. Закона о удружењима (’’Службени гласник Републике Србије’’ број 51/2009 и 99/11- други закони), члана 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2019. годину (“Сл. лист општине Темерин”, број ... Наставак вести22.02.2019.
ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2019. години

На основу члана 38. став 2. Закона о удружењима (’’Службени гласник Републике Србије’’ број 51/2009 и 99/11- други закони), члана 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2019. годину (“Сл. лист општине Темерин”, број 18/2018,1/2019) и члана 4. ... Наставак вести22.02.2019.
САЗИВ 32. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-8/2019-01
ДАНА: ... Наставак вести20.02.2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ MEСТИМА, КАО И НЕЗАПОСЛЕНИХ ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2019. ГОДИНИ И ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању заслучај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17Наставак вестиСледећаПоследња


top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top