Почетак
top top

top
top
 
27.03.2015.
ЈАВНИ ПОЗИВ банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Општине Темерин уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем дела камате на кредите

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Општине Темерин донетог дана 26.03.2015. године на XXII седници Општинског већа Општине Темерин под бројем 06-1/2015-27-2-01, a ... Наставак вести26.03.2015.
Обевештење Општинског већа

Ставља се ван снаге Закључак Општинског већа о спровођењу Конкурсa за суфинансирање издавачке делатности - објављивање часописа у 2015. години број 06-1/2015-11-9-01 од 11.03.2015. ... Наставак вести19.03.2015.
САЗИВ 29. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07), члана 37. став 1. Статута општине Темерин (’’Службени лист општине Темерин“пречишћен текст број 6/2014), члана 60. став 1. и члана 61.Став ... Наставак вести18.03.2015.
РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 2015. ГОДИНУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број 129/2007), члана 68. Статута Општине Темерин – пречишћен текст (’’Службени лист Општине Темерин’’ ... Наставак вести12.03.2015.
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Општинско већe општине Темерин расписује конкурс за суфинансирање издавачке делатности - објављивање књига у 2015. години. 
Рок за подношење пријава je oд 12. ... Наставак вестиСледећаПоследња


top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top