ОПШТИНА ТЕМЕРИН
Темерин представља центар општине, а налази се на надморској висини од 82 м и има око 19.500 становника. Развио се на раскрсници путева у средишњем и североисточном делу општинског подручја (припада му 66 % површине атара општине).
Бачки Јарак
Бачки Јарак је друго насеље по величини у општини Темерин. Развио се уз пут Темерин – Нови Сад и има око 6.200 становника.
БУЏЕТ
Одлуке о ребалансима, завршним рачунима буџета, одлуке о буџету, извештаји...
29.02.2024.
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2024. ГОДИНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2024.
28.02.2024.
ОБАВЕШТЕЊЕо спровођењу одлуке Уставног суда Републике Србије  IУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године Објављивањем одлуке Уставног суда Србије  IУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године
predsednika
МЛАДЕН ЗЕЦ
председник општине Темерин
БИОГРАФИЈА
Рођен је 14. 05. 1988. године у Новом Саду. Основну школу завршио је у Бачком Јарку 2003. године, а средњу економску у Бечеју 2007. године. Дипломирао је на Економском факултету у Суботици 2014. године на смеру финансије, банкарство и осигурање.
29.02.2024.
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2024. ГОДИНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
28.02.2024.
ОБАВЕШТЕЊЕо спровођењу одлуке Уставног суда Републике Србије  IУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године Објављивањем одлуке Уставног суда
12.02.2024.
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Локалног акционог плана за децу општине Темерин (ЛАП) може се вршити од 12. 02. 2024. године до 26. 02. 2024. године, на интернет
31.01.2024.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА
18.01.2024.
У прилогу су јавни позиви за 27 стамбених јединица на територији 14 јединица локалне самоуправе, и то: Бачка Топола, Житиште, Нова Црња, Алибунар,
predsednika
МЛАДЕН ЗЕЦ
председник општине Темерин
БИОГРАФИЈА
Рођен је 14. 05. 1988. године у Новом Саду. Основну школу завршио је у Бачком Јарку 2003. године, а средњу економску у Бечеју 2007. године. Дипломирао је на Економском факултету у Суботици 2014. године на смеру финансије, банкарство и осигурање.
НАСЕЉЕНА МЕСТА, ПОЛОЖАЈ И ВЕЛИЧИНА

Територија општине Темерин налази се у југоисточном делу Бачке. На истоку се граничи са општином Жабаљ, на северу са општином Србобран, западно је општина Врбас и јужно град Нови Сад. Посебан значај за досадашњи развој темеринске општине имала је близина најразвијенијег привредног центра у АП Војводини – Новог Сада.

Општина Темерин заузима површину од око 170 километара квадратних и има облик неправилног трапеза положеног у правцу северозапад – југоисток. Дужа оса, која се поклапа са правцем Сириг – Темерин, дужине је 14 км, а краћа оса правца Бачки Јарак-Темерин 11 км.

Границе Општине су вештачки повучене линије и имају углавном праволинијске смерове. Једино у североисточном делу Општине граница је природна јер иде водотоком Јегричке. У југоисточном делу граница је повучена насипом званим Римски Шанац II.
  • km2, Површина 170
  • Густина 1742
  • Становништво 28287
  • Ндм. висина 79