top top

top
top
30.06.2017.
NYILVÁNOS FELHÍVÁS A TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET 2018. ÉVI TÉRÍTÉSMENTES HASZNÁLATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Temerin Község állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterülete védelméről, rendezéséről és használatáról szóló éves program kidolgozásával megbízott bizottsága (a továbbiakban: a Bizottság) A földtörvénnyel (SZK [Tovább...] 
28.09.2017.
ÉRTESÍTÉS A LAKÓKÖZÖSSÉGEK BEJEGYEZTETÉSÉRŐL

A Temerini Községi Közigazgatási Hivatal értesíti Temerin község polgárait, hogy A lakásról és az épületek karbantartásáról szóló törvény 18. szakaszával (SZK Hivatalos Közlönye, 104/206. szám, a továbbiakban: a törvény) összhangban 2017.VI.12-én ...Tovább21.09.2017.
PÁLYÁZAT TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ EGYETEMISTÁK ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁRA A 2017/2018-AS TANÉVRE

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 46. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – más törvények), Temerin Község Statútumának 68. szakasza – tisztázott szöveg (Temerin Község Hivatalos Lapja, 6/2014. és ...Tovább14.09.2017.
É R T E S Í T É S

A gyermekes családok pénzbeli támogatásra való jogosultsága érvényesítésének feltételeiről és módjáról szóló szabályzat 30. szakaszának 1. bekezdésével (SZK Hivatalos Közlönye, 29/02., 80/04., 123/04., 17/06., 107/06., 51/10., ...Tovább05.09.2017.
ÉRTESÍTÉS Temerin Község Tervügyi Bizottságának nyilvános üléséről

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT
TEMERIN KÖZSÉG
TEMERINI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Településrendezési, Lakás- és Közművesítés-ügyi és
Környezetvédelmi Osztály
Szám: 350-33/2009-04
...TovábbKövetkezőUtolsó
top
Kulcsszó
 
 
top

top
top
top
top
top

Kulturális rendezvények


top
top