ТЕМЕРИН

                                                    

Општинска управа Темерин

Новосадска 326

021/843-888 ; 843-691

842-792

Матична служба

Новосадска 326

021/844-576

Прва месна заједница Темерин

Новосадска 403

021/842-847

Месна заједница Старо Ђурђево

Новосадска 142

021/845-708

Пореска управа

Новосадска 326

021/843-756

Катастар непокретности

Новосадска 326

021/843-670

Црвени крст

Новосадска 326

021/844-858

Туристичка организација општине Темерин

Новосадска 352

021/844-655

Комесаријат за избеглице

Новосадска 326

021/844-858

Центар за социјални рад

Новосадска 403

021/843-550

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА анализа капацитета и могућности локалне самоуправе за пружање подршке подстицајном родитељству и раном развоју децеПредмет
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­16/2022-01ДАНА: 02.12.2022.годинеТ Е М Е Р И Н На
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
На основу Закључка Општинског већа број 06-1/22-188-6-01од 21.11.2022. године Комисија за утврђивање права на доделу субвенције у виду
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин