Почетак > Јавне Набавке Конкурси И Огласи > Конкурси и огласи
top top

top
top

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА -  НОРМАТИВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности - објављивање књига у 2018. години

ЗАКЉУЧАК Општинског већа општине Темерин о расподели буџетских средстава за пројекте у култури који се односе на издавачку делатност-објављивање књига у 2018. години (.pdf)

КОНKУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2018. години

ЗАКЉУЧАК о расподели средстава црквама и верским заједницама у 2018. години

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2017. ГОДИНУ

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисањa на територији општине Темерин у 2018. години 

Образац 1 - ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

Образац 1 - Табела - Буџет пројекта (.xls)

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ (.pdf)

ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ (.pdf)

ЗАПИСНИК О РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ (.pdf)

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА (.pdf)

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2018. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација удружења грађана у 2018. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2018. години
ПОЗИВ за подношење понуде за ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава општине Темерин

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2017. години

Образац 1 ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА (.doc)

Образац 1 Табела - Буџет пројекта (.xls)

Образац 2 НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (.doc)

Образац 2 ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА (.xls)

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2017. ГОДИНИ (.pdf)

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2017. ГОДИНИ (.pdf)

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЛУКИЈАН МУШИЦКИ У ТЕМЕРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (.doc)

КОНКУРС за  суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2017. години 

ПОЗИВ за подношење понуде за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Темерин за 2016. годину

ЈАВНИ КОНКУРС за достављање понуда за услугу јавног линијског приградског превоза путника на релацији Темерин-Сириг

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (.doc)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ (.doc)

ПРЕДЛОГ РЕДА ВОЖЊЕ (.doc)

ОДЛУКА О СПРОВЕДЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ (pdf.)

КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2017. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2017. години

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација удружења грађана у 2017. години

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2017. години

ПОЗИВ за подношење понуде за ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава општине Темерин

КОНКУРС за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2017. години

Образац 1  ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

Образац 1 Табела - Буџет пројекта (.xls)

КОНКУРС за доделу локација за привремено постављање киоска и мањих монтажно-демонтажних објекта

Ј А В Н И  П О З И В за подношењепонуде за вршење вештачења из финансијско-економске и грађевинске области

ПОЗИВ за подношење понуде за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Темерин за 2015. годину (.doc)

ПОЗИВ за подношење понуде за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Темерин за 2015. годину (.jpg)

КОНКУРС за  суфинансирање издавачке делатности- објављивање књига у 2016. години

КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења  области културе у 2016. години

КОНКУРС за  суфинансирање манифестација у култури у 2016. години

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана

ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација  удружења грађана

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ – ДРУГИ ПОЗИВ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ - ИСТЕКАО РОК


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ - ИСТЕКАО РОК


ПОЗИВ за подношење понуде за ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава општине Темерин (формат .jpg)

КОНКУРС  за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у другој половини 2015. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОПРЕМАЊЕ ШКОЛСКИХ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА ОСНОВНИХ ШКОЛА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СПОРТСКОМ ОПРЕМОМ И РЕКВИЗИТИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ (КОНКУРС, ПРИЈАВНИ ЛИСТ И ИЗЈАВА)

КОНКУРС за суфинансирање манифестација у култури у 2015. години

К О Н К У Р С за суфинансирање манифестација удружења грађана (.doc)

КОНКУРС за суфинансирање издавачке делатности - објављивање књига у 2015. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ ИСТЕКАО РОК

Резултати јавног конкурса за доделу стипендија у области спорта из Буџета општине Темерин за 2015. годину

ПОЗИВ за подношење понуде за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Темерин за 2014. годину (.doc)

ПОЗИВ за подношење понуде за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Темерин за 2014. годину (.jpg)

К О Н К У Р С ради прикупљања предлога за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница

К О Н К У Р С за суфинансирање редовне делатности удружења грађана

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ - ИСТЕКАО РОК

Спортске организације које испуњавају услове Конкурса за суфинансирање програма у области спорта из Буџета општине Темерин за 2015.годину

ДОПИС СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА И УДРУЖЕЊИМА - ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2014. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

ИЗЈАВА О СТИПЕНДИЈИ

ПРИЈАВНИ ЛИСТ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2014. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У  ПРОГРАМУ - СТРУЧНА ПРАКСА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У 2014. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА 2014

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА ЗА 2014. ГОДИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЉЕ ПРИПРАВНИКА  У 2014.

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ "ЛУКИЈАН МУШИЦКИ" У ТЕМЕРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

ОГЛАС за избор корисника  за помоћ  кроз Програм помоћи за социјално најугроженије пензионере на територији општине Темерин

Додела старт-уп кредита за младе предузетнике

Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2013. години

Конкурс за доделу бесповратних средстава за наводњавање  пољопривредних култура  инвестирањем у системе за наводњавање

Конкурс за доделу бесповратних средстава за унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине

Jавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у  АП Војводини у 2013. години

Јавни позив за доделу подстицајних грантова из пилот фонда за развој предузетништва у културним/креативним индустријама

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА

Конкурс за суфинансирање удружења грађана

Кoнкурс за доделу локација за привремено постављање киоска и мањих монтажно-демонтажних објекта на територији општине Темерин

Конкурс за прикупљање предлога за суфинансирање пројеката у култури за 2012. годину

НОВО: Конкурс за доделу локација за привремено постављање киоска и мањих монтажно-демонтажних објеката на територији општине Темерин путем јавног надметања прикупљањем писаних понуда

Конкурс за доделу локација за привремено постављање киоска и мањих монтажно-демонтажних објеката

Резултати конкурса у области културне делатности за 2011. годину

Конкурс за суфинансирање манифестација

top
Кључна реч
 
 
top

top
top
top
top
top

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА


top
top